Теорія:

При множенні одночленів потрібно запам'ятати, що коефіцієнти множаться, а показники степенів змінних додаються. У результаті отримані одночлени записуються в стандартному вигляді.
 
При множенні одночленів: 
— перемножуються коефіцієнти одночленів; 
— показники степенів з основами додаються.
 
Приклад:
Приклад 1.
Значення виразу R1.PNG дорівнює...
 
1)  Щоб вираз був нагляднішим, множники міняються місцями:
 
RRR.PNGR2.PNG=
 
2) Перемножуються коефіцієнти одночленів, показники степенів з основами додаються:
 
= R3.PNG
Приклад:
 
Приклад 2.
Значення виразу R4.PNG дорівнює...
 
1) Щоб вираз був нагляднішим, множники міняються місцями:
 
R4.PNG = R5.PNG=
 
2) Коефіцієнт одночлена 15 записується як десятковий дріб –0,20:
 
= R5.PNG = R6.PNG
 
3) Перемножуються коефіцієнти одночленів, показники степенів з основами додаються:
 
R6.PNG = R7.PNG =
 
=0,07xy6z2=0,07xy6z2
 
Піднесення одночленів до степеня
При піднесенні одночленів до степеня: 
— кожен коефіцієнт одночлена підноситься до степеня окремо;
— показники змінних множників одночлена (літери) множаться на показник степеня, до якого треба піднести одночлен.
Приклад:
Підносимо до степеня одночлен R10.PNG, отримуємо...
 
1) Одночлен розділяється на множники. Запам'ятайте: якщо степінь не вказаний, він дорівнює 1:
 
R10.PNG = R12.PNG
 
2) Кожен множник підноситься до степеня окремо. Запам'ятайте: показники степеня змінних множаться на показник степеня, до якого підносимо одночлен:
 
R12.PNG = R13.PNG = R14.PNG
 
3) Підносячи від’ємний коефіцієнт до третього степеня, отримуємо від’ємний результат:
 
R14.PNG=8x3y6=8x3y6