Умова завдання:

5Б.
Виріши систему рівнянь методом підстановки:
x2y=127x+12y=7
 
Відповідь: (i;i)