Теорія:

Розглянемо ділення степенів a5:b5 з однаковими показниками, рівними \(5\).
Представимо степені чисел \(a\) і \(b\) у вигляді добутку \(5\) множників.
 
5множ.a5b5=aaaaabbbbb=ababababab=ab55множ.5множників
 
Щоб розділити один на одний степеня з однаковими показниками,
треба розділити одну основу на другуу, а показник степеня залишити незмінним.
 anbn=abn, якщо \(a\) — будь-яке число, b0 і \(n\) — натуральне число.
 
Зверни увагу!
Число в знаменнику не повинно дорівнювати нулю, тому що риску дробу можна замінити діленням, а на нуль ділити не можна!
Формула застосовується як зліва направо, так і справа наліво.
 
Приклад:
Завдання 1.
Обчислити.  
502102
Розв’язання. 502102=50102=52=25
 
Завдання 2.
Представити у вигляді степеня.
k12:t12 
Розв’язання. k12:t12=k12t12=kt12
 
Завдання 3.
Перетворити вираз.
2u34
Розв’язання. 2u34=24u34=16u34=16u12