Теорія:

Розглянемо приклад піднесення степеня до степеня.
3дод.a53=a5a5a5=a5+5+5=a53=a153множ.

При піднесенні степеня до степеня показники степенів перемножуються,
а основа залишається без змін.
 
anm=anm
 (де \(а\) — будь-яке число, \(n\) і \(m\) — натуральні числа).
 
Формула застосовується як зліва направо, так і справа наліво.
 
Приклад:
Завдання 1.
Обчислити.
а) 232 
Розв’язання. 232=232=26=64
 
б) 37:33  
Розв’язання. 37:33=373=34=81
 
Приклад:
Завдання 2.
Спростити вираз. 
t64
Розв’язання. t64=t64=t24
Приклад:
 
Завдання 3.
Представити у вигляді п’ятого степеня. 
1110
Розв’язання.
Показаник степеня \(10\) можна представити у вигляді добутку, тоді
1110=1125=1125