Теорія:

Щоб розділити один дріб на інший, потрібно подільне помножити на число, зворотне дільнику.
Приклад:
teo10.PNG
Два алгебраїчні дроби діляться так само, як і числові - подільне множиться на дріб, зворотній дільнику.
  
Якщо можливо, вирази в чисельнику і знаменнику розкладаються на множники і скорочуються.
teo10_1.PNG
Дане правило поширюється і на випадок, якщо один з компонентів поділу є многочленом: достатньо записати цей многочлен у вигляді дробу зі знаменником \(1\).
Приклад:
teo10_2.PNG