Теорія:

Щоб перемножити дроби, чисельники і знаменники яких є многочленами, необхідно:
- ці многочлени розкласти на множники (якщо це можливо);
- помножити чисельник на чисельник і знаменник на знаменник;
- твір чисельників розділити на твір знаменників.
Приклад:
teo9_1.PNG
Знаходження значення ступеня teo9_2.PNG називається зведенням у ступінь.
  
Ступенем алгебраїчного дробу teo9_3.PNG  з натуральним показником \(n\) називається добуток \(n\) множників, кожний з яких дорівнює teo9_3.PNG :
n.png
 
Ступінь дробу тотожно дорівнює дробу, у якого чисельник є ступінь чисельника, а знаменник - ступінь знаменника.
123.png
Приклад:
teo9_6.PNG