Теорія:

Щоб помножити дріб на дріб, треба помножити чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник і перший твір записати в чисельнику, а другий - в знаменнику. Таким чином перемножуються кілька дробів.
teo8_1.PNG
Добуток алгебраїчних дробів тотожно дорівнює дробу, числівник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник - добутку знаменників перемножуваних дробів.
 
Якщо можливо, отриманий в результаті дріб скорочують. До того ж, спільні множники обох дробів потрібно скорочувати вже в ході множення.
 
teo8_2.PNG
  
Добуток визначений тільки для тих значень змінних, при яких знаменник дробу не дорівнює нулю.
Тобто, якщо AB та CD - два алгебраїчні дроби, де \(A\), \(B\), \(C\), \(D\) - многочлени,
тоді ABCD=ACBD, де B0 и D0.
Приклад:
Виконай множення 12a425b35b26a4.
Рішення: добутком позитивного і негативного чисел є від'ємне число, тому перед твором ставимо знак мінус.
 
teo8_5.PNG