Умова завдання:

6Б.
Визнач, при яких значеннях змінної не має змісту алгебраїчний дріб
 d219d+1(4d+8)(4d8)
 
Дріб не має сенсу при \(d\) рівному  або
(першим введи менше число)