Умова завдання:

4Б.
При яких значеннях змінної алгебраїчний дріб 24t3525t2+90t+81
не має сенсу?
 
Дріб не має сенсу при t=i