Умова завдання:

3Б.

Відзнач, який знак має вираз:

a6b5c2d13, якщо a>0,b<0,c<0,d>0.

Відповідь:

 
Порівняй:
a6\(0\)
b5\(0\)