Умова завдання:

3Б.

З'ясуй чи вірно твердження, що кожне непарне число можна записати у вигляді наступного виразу: 2n3, при n.

Відповідь: