Умова завдання:

1Б.
Порівняй значення виразів \(A =\)900 ·10-2 і \(B =\)9 ·10-1.
\(A\)\(B\)
(Для відповіді використовуй знаки \(>\), \(<\) або \(=\))