Теорія:

Вирази, записані у формі ab, де b0 називаються подібними, якщо їх підкоренні вирази рівні.

Вырази 35,135,5,25 подібні.
Вырази 23 та 25 не подібні.

Подібні вирази можна складати і віднімати. Дії проводять з коефіцієнтами, що стоять перед знаками квадратних коренів.
Приклад:
Спрости вираз:
57117=5117=67

Зверни увагу!
Корені, підкоренні вирази яких не рівні, також можуть бути подібними. Щоб у цьому переконатися, необхідно винести множники з-під знаків коренів.
Приклад:
Спрости вираз:
125+280=255+2165=55+245==55+85=5+85=135

При спрощенні виразів з коренями важливо пам'ятати, що: ab=abaa=aтаa2=a,якщо a0
Приклад:
Спрости вираз: 252

Використовуємо формулу ab2=a22ab+b2

252=22225+52=2¯¯210+5¯¯=7210