Теорія:

Графіком квадратичної функції є парабола.
  
Якщо дана квадратична функція y=ax2+bx+c¯,деa,b,cтаa0,
то абсциссу вершини параболи (xo;yo)  можна обчислити за формулою:
xo=b2a 
 
Ординату можна обчислити, підставивши отримане значення xo в формулу цієї функції.
yo=axo2+bxo+c
  
Приклад:
Знайти координати вершини параболи y=x2+4x3.
\(a = -1; b = 4; c = -3\)
 
xo=b2a=421=42=2
 
Отримане значення підставляємо в дану формулу функції:
 
yo=axo2+bxo+c=1(2¯)2+42¯3=4+83=1
 
Вершина параболи - точка \((2;1)\).