Теорія:

Побудова графіка функції y=ax2, якщо \(a > 0\).
Якщо \(a\) позитивне (\(a > 0\)), то гілки параболи спрямовані вгору.
  
1. Вершина параболи знаходиться на початку координат.
  
2. Замість аргументу (\(x\)) підставляються два (або більше) позитивних і негативних значень, наприклад, \(1; 2\) і \(- 1; -2\). Обчислюються значення функції (\(y\)) в цих точках.
  
3. Отримані точки відзначаються на координатній площині, плавно з'єднуються, виходить крива лінія (Не ламана).
 
 
Зверни увагу!
При обчисленні значень функції першою дією виконується піднесення в ступінь, потім множення.
Приклад:
Побудуй графік функції y=1,5x2.
\(x\) \(y\) обчислення
\(-2\) \(6\) y=1,5(2)2=1,54=6¯
\(-1\) \(1,5\) y=1,5(1)2=1,51=1,5¯
\(1\) \(1,5\) y=1,512=1,51=1,5¯
\(2\) \(6\) y=1,522=1,54=6¯
 
 
       1,5x2.PNG
 
Параболу можна будувати за допомогою симетрії. В такому випадку можна вибирати менше значень. Наприклад, тільки \(1\) та \(2\).