Умова завдання:

1Б.
На скільки одиниць масштабу необхідно зрушити графік функції y=x2 уздовж осі \(x\) вліво, щоб побудувати графік функції y=x+22?
 
Ответ: