Умова завдання:

2Б.
Графік якої функції вийде, якщо параболу y=10x2 перенести на 85 од. масштабу вгору вздовж осі \(Oy\)?
 
Відповідь: y=ixiii