Умова завдання:

2Б.
Знайди корені неповного квадратного рівняння 4x236=0.
  
(Спочатку зазначай більший корінь)
  
  \(x =\)         \(x =\)