Умова завдання:

4Б.
У конкурсі "Ерудит" брали участь учні восьмого і дев'ятого класів. Кожен клас для оформлення роботи отримав 30 аркушів паперу. Кожен учень восьмого класу отримав на \(1\) аркуш паперу менше, ніж кожен учень дев'ятого класу.

1. Заповни таблицю:
Число аркушів у одного учня
Загальне число аркушів
Кількість учнів
Восьмий клас
\(x\)
ii
Дев'ятий клас

ii

2. Відомо, що в конкурсі від восьмих і дев'ятих класів всього брало участь 25 учнів. Скільки аркушів паперу отримав кожен учень восьмого і кожен учень дев'ятого класу?

Кожен учень восьмого класу отримав  аркуші.

Кожен учень дев'ятого класу отримав  аркуші.