Умова завдання:

2Б.
Не використовуючи формулу коренів, знайди корені квадратного рівняння x2+19x+70=0 
  
(Корені запиши в спадному порядку)
 
Відповідь: x1=i;x2=i