Умова завдання:

3Б.
Функція задана формулою f(x)=x4. Обчисли різницю f-3f0таf1f0 і порівняй отримані результати.
 
Відповідь: f-3f0=i; f1f0=i; f-3f0if1f0