Умова завдання:

4Б.
Обчисли силу тяжіння між двома тілами з масами m1=1,69 кг; m2=2,57 кг, якщо відстань 1 м.
 
F=Gi