Умова завдання:

4Б.
Число школярів
007.JPG 
                                                                                                Оцінки
  
В столбчатой діаграмі представлені дані про оцінки учнів за контрольну роботу.
Використовуючи діаграму, знайдіть кількість і відносну частоту (у відсотках) оцінок.
 
ОцінкиКількість
Відносна
частота (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сума