Теорія:

Множина складається з елементів і записується за допомогою фігурних дужок ;.

Розглянемо способи завдання множин.
Словесний опис множини
Завдання множини перерахуванням елементів
Цифри десяткової системи числення
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
Перші \(4\) літери англійського алфавіту
{a,b,c,d}
Корені квадратного рівняння
x24x45=0
 
{−5;9}
Множина натуральних чисел
={1,2,3,4,5...}
Множина всіх чисел, які більші \(-10\), але менші \(10\)
x10<x<10
 
 
Елементи множини можна перераховувати в довільному порядку.
Наприклад, а,б,в,гіг,в,б,а — одна і та ж множина.
Елементи числової множини перераховують від меншого числа до більшого.
 
Для множини, яка не містить жодного елемента застосовують знак  — пуста множина.
 
Вираз «елемент \(a\) належить множині \(A\)» можна записати за допомогою знака приналежності , тобто aA.
  
 означає, що елемент не належить множині.
 
Наприклад, 8 число \(-8\) не належить множині натуральних чисел.
 
Джерела: