Теорія:

 З елементів множини можна складати різні комбінації підмножин.
 
Наприклад, з множини X=,, можна скласти три підмножини:
Y=,,Z=,,T=,.
 
Якщо кожен елемент множини \(Y\) є елементом множини \(X\),
то множину \(Y\) називають підмножиною  множини \(X\).
Позначення: YX.
 називають знаком включення.
54_t02.bmp
 
На малюнку фігура \(B\) повністю знаходиться в фігурі \(A\).
На математичній мові записують: BA.
 
Зверни увагу!
Не плутай знак приналежності  і знак включення!
 
Правильно писати слід 31,0,1,2,3,4 
(число \(3\) є елементом множини  1,0,1,2,3,4),
а не  31,0,1,2,3,4.
В цьому випадку в лівій частині знаходиться число, а не множина.
 
 
Джерела: