Умова завдання:

2Б.
Дано арифметичну прогресію: 1;2;....
Обчисли різницю прогресії і третій член прогресії.
 
d=ib3=i