Умова завдання:

4Б.

Послідовність задана рекурентним способом. Запиши формулу її \(n\)-го члена:

а) x1=2,xn=xn1+9, якщо n=2,3,4,...

Відповідь (запиши відповідні коефіцієнти):

xn=ini

б) x1=2,xn=3xn1, якщо n=2,3,4,...

Відповідь (запиши відповідні коефіцієнти):

xn=iin1