Умова завдання:

2Б.
Дано геометричну прогресію: 6;-0,6;....
Обчисли знаменник і третій член прогресії.
  
q=ib3=i