Умова завдання:

4Б.
Які з пар чисел є розв'язком системи рівнянь gb=32g2b=0 ?