Умова завдання:

1,5Б.
Встанови, чи правильні наведені твердження:
  
А. Цитоплазма у рослинній клітині здійснює зв'язок між ядром і органоидами.
Б. Більшу частину зрілої рослинної клітини займає вакуоль.
 
Правильна відповідь: