Умова завдання:

1Б.
Визнач
, які з тверджень правильні:
  
А. В процесі фотосинтезу розщеплюються органічні речовини.
Б. В процесі дихання утворюється вуглекислий газ.
  
Правильна відповідь: