Умова завдання:

3Б.
Встав у текст «Процеси життєдіяльності листа» пропущені терміни із запропонованого переліку. Вкажи
вірні терміни, записавши позначають їх букви (без пробілів, в тому порядку, в якому вони зустрічаються в тексті):

У процесі дихання рослини, як і всі інші організми, що споживають (?), а виділяють (?) і пари води. Одночасно в листі здійснюється процес (?), в результаті якого також утворюється газоподібна речовина. Всі гази видаляються через (?) листя. Листя також забезпечують випаровування води. Цей процес носить назву (?). Він перешкоджає перегріванню листової пластинки.
  
Перелік термінів:
В. кисень
Е. вуглекислий газ
П. транспірація
И. фотосинтез
Л. продихи