Умова завдання:

2Б.
Познач , які з тверджень правильні:
  
А. Кореневий тиск не впливає на транспорт води та мінеральних речовин до листя рослини.
Б. Транспорт води по стеблу знизу вгору забезпечується регульованим випаровуванням води.
 
Правильна відповідь: