Умова завдання:

5Б.
Щоб отримати велику економію в силі, Андрій задумав об'єднати три простих механізми:
похилу площину, блоки і важіль.
 
Прості механізми об'єднані в систему так, як це показано на малюнку, а для вимірювання сили Андрій використовує динамометр.
 
Якої величини знадобиться сила F для переміщення вантажу, вага якого P=2240Н, якщо висота похилої площини h=0,5 м, довжина похилої площини l=4 м, плечі важеля l1=1,2 м і l2=6 м?
(Відповідь дай у вигляді цілого числа).
 
apvienotie_vienkāršīe-mehānismi (Custom).png
 
Відповідь: щоб перемістити вантаж, необхідно прикласти силу в  \(Н\).

Для того щоб вирішувати завдання, необхідно зареєструватися.

Швидка реєстрація: