Теорія:

Енергія характеризує здатність тіла виконувати роботу. Енергію вимірюють у джоулях (Дж).
Здатність тіла що знаходиться в русі здійснювати роботу називають кінетичною енергією.
Кінетикос по-грецьки означає «належність до руху».
 
Енергією володіють всі тіла, що знаходяться в русі. Наприклад, автомобіль, що рухається може обігнути перешкоду, молоток який знаходиться в русі може забити цвях, падаючий камінь може поранити людину.
 
Величина кінетичною енергії залежить від маси тіла \(m\) (кг) і швидкості \(v\) (м/с). 
Кінетична енергія тіла дорівнює половині від добутку маси на квадрат швидкості.
Ek=mυ22
Тіло з більшою масою має більшу кінетичну енергію. Однак швидкість тіла кінетичну енергію змінює більш стрімко (дивись формулу).
 
Наприклад, вистрілена маленька куля, яка летить з величезною швидкістю може глибоко проникнути в тіло; птах у повітрі може збити величезний літак, так як під час зіткнення володіє великою швидкістю, а, значить, і великою кінетичною енергією, і може пошкодити лопасті турбіни двигуна.
 
На американських гірках при русі вагончика вгору кінетична енергія його зменшується, а при русі вниз - різко збільшується, так як під впливом сили тяжіння збільшується його швидкість.
 
amer.bmp
Приклад:
Якою кінетичною енергією володіє ядро масою \(1\) кг, летяче зі швидкістю \(500\) м/с?
lode.bmp
 
m=1кгυ=500м/сEk?Ek=mυ22Ek=150022=125000Дж
 
Відповідь: кінетична енергія летячого ядра дорівнює \(125 000\) Дж або \(125\) кДж.