Умова завдання:

3Б.
Вантаж, маса якого 1,3 кг, учень рівномірно перемістив до вершини похилої площини довжиною 1 м і висотою \(0,2\) м. При цьому переміщенні сила, спрямована паралельно лінії нахилу площини, дорівнювала \(5,4 Н\).
 
Який результат повинен отримати учень при обчисленні ККД установки? 
 
(прийняти g10Нкг)
 
Відповідь: ηi%  
(округліть до цілого числа)

Для того щоб вирішувати завдання, необхідно зареєструватися.

Швидка реєстрація: