Умова завдання:

4Б.
Скільки води можна підняти з криниці глибиною 32 м протягом 50 хв, якщо потужність електродвигуна насосу дорівнює \(4,9\) кВт, а ККД установки дорівнює 75%?
 
(прийняти g10Нкг)
 
Відповідь: miт  
(округліть до цілого числа)