Умова завдання:

3Б.
Транспортер за 48 хв підіймає 30м3 піску на висоту 5 м.
Обчисли необхідну для цієї роботи потужність двигуна.
 
Густина піску  ρ=1500кг/м3.
(прийняти g10 Н/кг).
 
Відповідь: NiВт.
(округли до цілого значення).