Умова завдання:

5Б.
Якаа сила тяги тепловозу потужністю 4600 кВт при швидкості 80 км/ч?
 
(округли до цілого числа)
Відповідь:  FiкН