Умова завдання:

4Б.
Закон Гука виражається формулою Fпруж=kΔl.
Залежність між силою пружності і подовженням пружини , що можна побачити на графіку:
zestkostj2.png
 
Определи по графіку силу пружності, якщо подовження пружини дорівнює 0,3м.
Определи коефіцієнт жорсткості \(k\).
 
Відповідь
Сила пружності дорівнює  \(Н\)
Коефіцієнт жорсткості \(k\) \(=\) Нм