Умова завдання:

6Б.
За графіком залежності шляхів від часу двох тіл \(I\) и \(II\), що рухаються рівномірно, обчисли швидкість кожного тіла. Швидкість якого тіла більше? Який шлях пройдуть тіла за 2 хв?
 
grafik3.png
 
 
Відповідь (округляй до десятих!):
швидкість \(I\) тіла  м/с и швидкість \(II\) тіла  м/с.
 
швидкість \(I\) тіла  швидкість \(II\) тіла 
 
шлях \(I\) тіла  м и шляях \(II\) тіла  м