Умова завдання:

1Б.
Відзнач, які з тверджень є правильними.