Умова завдання:

3Б.
Учень підрахував, що за минулу добу маса повітря, що пройшло через його легені, становить 14,9 кг.
Обчисли, який обсяг при нормальному тиску і температурі займає повітря, що пройшло через легені.
Порівняй цей обсяг з обсягом повітря, що заповнює кімнату, якщо ширина кімнати дорівнює 3 м, довжина - 4 м і висота - 2,5 м.
 
Відповідь: обсяг повітря, що пройшов через легені дорівнюєVлiм3;
об'ємом повітря, що заповнює кімнату дорівнюєVкiм3;
VлiVк  (Постав знак \(<\)або\(>\))
(Результати округли до десятих).