Умова завдання:

2Б.
Плаваюче тіло витісняє спирт об'ємом 150 см³. Знайди масу плаваючого тіла.
 
(Щільність рідини дорівнює ρспирт=800 кг/м³)
 
Маса тіла дорівнює  г.
(Округлити до цілого числа).