Теорія:

Питання: хто має більший тиск на поверхню - слон чи дівчинка в туфельках на високих підборах?
Маса слона - \(4000 \)кг, маса дівчинки - \(50 \)кг.
 
x_54b148bd.jpg
Відповідь на це питання може викликати здивування. Тиск залежить не тільки від маси тіла.
Тиск - фізична величина, що чисельно дорівнює силі, що діє на одиницю площі поверхні перпендикулярно до цієї поверхності.
Міжнародній системі одиниць тиск вимірюють в ньютонах на квадратний метр, або в паскалях 1Па=1Нм2                 давление=силаплощадьp=FS
 
Силу, яка діє на тіло перпендикулярно його поверхні, називають силою тиску. Часто в задачах сила тиску дорівнює вазі тіла.
  
При рівній силі можна отримати різний тиск, так як воно залежить від площі поверхні, чим менше площа, тим більше тиск.
 
Подивіться відео Тиск (8 хв).
 
Одиницею тиску є Па (паскаль). \(1\) Па - невеликий тиск. Тому використовують
гектопаскалі \(1\) гПа \(= 100\) Па; 
кілопаскалі  \(1\) кПа \(= 1000\) Па;
мегапаскалі \(1\) МПа \(= 1000 000\) Па;
гігапаскалі  \(1\) ГПа \(= 1000 000 000\) Па.
Приклад:
Вирішимо задачу про слона і дівчинку.
 
Щоб визначити тиск, необхідно ще знати відповідну площу, на яку чиниться тиск.
Площа сліду слона приблизно дорівнює \(200\)см2\(\), так як слон стоїть на чотирьох ногах, це число множимо на \(4\).
 
Площа дамській туфельки, яка стикається з поверхнею, приблизно дорівнює \(10 \)см2\(\)(дівчинка стоїть на одній нозі).
 
Силою, яка діє на відповідну площу, в обох випадках є вага тіла.
 
mс=4000 кгSс=800см2mд=50 кгSд=10см2g10м/с2___________сравнитьp
=0,08м2=0,001м2
 
 
 
p=FSF=P=mgpс=4000100,08=500000Паpд=50100,001=500000Па
 
Відповідь: слон і дівчинка надають однаковий тиск на поверхню.
У побуті необхідно як знижувати тиск, так і збільшувати його.
Щоб було легше різати ножем або ножицями, треба їх заточувати, тоді зменшується площа поверхні, на яку впливає сила, і збільшується тиск.
Голки дуже гострі, так як легше шити гострою голкою.
 
Взимку використовують лижі, щоб збільшити площу поверхні, на яку діє сила, і зменшити тиск на сніг. В результаті людина на лижах провалюється в сніг значно менше, ніж ця ж людина, але без лиж. Гусениці бульдозера, трактора і т.п. знижують тиск важкої техніки на землю.
 
ski.jpg
 
У цьому відео показано, як вирішувати завдання на розрахунок тиску Рішення задач на розрахуно тиску (8 хв).