Умова завдання:

5Б.
Розміри цегли рівні 17 см х 10 см х 4 см. Маса цегли - 5,3 кг. Який найбільший і найменший тиск чинить цегла при будівництві стіни?
Результат округли до одиниць. Прийняти g10м/с2
 
Відповідь:
Найбільший тиск:    Па
Найменший тиск:   Па