Умова завдання:

2Б.
Розрахуй, з якою що виштовхує силою діє воденьна тіло об'ємом \(1 м³ \)при \(0 ° С\) і
нормальному тиску.
(Прийняти щільність рівній ρводню=0,09кг/м3 і \(g = 9,8 Н/кг\)).
Відповідь: водень діє на тіло з виштовхуючою силою  \( Н\).
(Результат округли до сотих).