Теорія:

На тіло, занурене в рідину (або в газ) діють дві сили, спрямовані в протилежні сторони. Сила тяжіння спрямована вниз, а архимедова сила - вгору, тому вага тіла в рідині P1 буде менше ваги тіла в повітрі P=mg на архимедову силу FА=mжg
 
Отримуємо: P1=PFА=mgmжg.
Якщо тіло занурене в рідину (або газ), то воно втрачає в своїй вазі стільки, скільки важить витіснена ним рідина (або газ).
Приклад:
Визначити, скільки важить в воді скляна пластина об'ємом \(1,5\) \(дм³\).
 
Дано:Рішення:
V=1,5дм3=0,0015м3ρж=1000кг/м3ρт=2600кг/м3g=9,8Н/кг
________________
P1 — ?
P1=mтgmжgmт=ρтV;mж=ρжVP1=ρтVgρжVg=VgρтρжP1=0,0015м39,8Н/кг2600кг/м31000кг/м324Н
 
Відповідь: скляна пластина в воді важить \(42\) \(Н\).