Теорія:

Джерела географічних знань можна поділити на:
  • друковані видання: навчальна література (підручники, посібники); наукова і художня література; довідкова література (довідники, енциклопедії тощо); періодичні видання (газети, журнали)
  • географічні карти
  • космічні знімки
  • музейні експозиції
  • теле- і радіопередачі
  • відеофільми та фотографії
  • комп’ютерні засоби інформації
  • власні спостереження