Умова завдання:

3Б.
Піраміда перетнута площиною, паралельною основі, яка ділить висоту піраміди у відношенні 2\(:\)9, рахуючи від вершини.
Обчисли площу основи, якщо площа перерізу дорівнює 12дм2.
Sосн.\(=\)дм2

Впиши пропущене слово:

Якщо піраміду перетинає площина, яка паралельна основі, то в перерізі виходить багатокутникбагатокутнику основи.

Для того щоб вирішувати завдання, необхідно зареєструватися.

Швидка реєстрація: